Skip links

Veiligheidsinspecties

Richtlijnen en verplichtingen

Wetgeving

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is het verplicht alle arbeidsmiddelen te keuren door een deskundig persoon. Alle vormen van stellingen als ook entresols vallen onder deze arbeidsmiddelen. De richtlijnen rondom het keuren van stellingen is vastgelegd onder de Europese norm EN 15635. Volgens de norm kennen we 3 keurmomenten:

Stellingen

Periodieke keuring stellingen

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting en natuurlijk de veiligheid van uw werknemers te vergroten is het belangrijk periodieke keuringen te laten uitvoeren. Dit dient volgens de wet eenmaal per jaar te gebeuren. Tijdens deze keuring wordt er door de deskundige keurmeester visueel gecontroleerd op:

Na de keuring ontvangt u een uitgebreid rapport waarop is aangegeven wat er nodig is om de arbeidsmiddelen goed te keuren wanneer dit bij de eerste inspectie niet het geval is. Wanneer de arbeidsmiddelen zijn gekeurd ontvangt u van de keurmeester een keuringssticker waarop wordt vermeld wanneer de volgende keuring plaats dient te vinden.

Entresolvloeren

Periodieke keuring entresols

Net als de stellingen dienen entresolvloeren ook jaarlijks gekeurd te worden volgens de Arbo wetgeving. Ook geldt hier dat de keuring uitgevoerd dient te worden door een deskundige keurmeester die daarbij visueel inspecteert op:

Wanneer de entresolvloer is gekeurd krijgt u hiervoor een keuringsrapport. Wanneer de entresolvloer nog niet wordt goedgekeurd kunt u aan de hand van het keuringsrapport de benodigde aanpassingen doen zodat de entresolvloer na de aanpassingen alsnog goedgekeurd kan worden.

BMWT-keur

Wat houd BMWT-keur in?

Storage Constructions is door TüV-Nederland QA B.V. gecertificeerd voor het uitvoeren en verstrekken van het BMWT-keur merk. Dit is een periodiek veiligheidskeurings systeem voor o.a. de entresol/etagevloeren en magazijnstellingen. Steekproefcontroles hierop worden uitgevoerd door de TNO. Voor het BMWT-keur kan een contract worden afgesloten, waarna onze keurmeester de entresol / etagevloeren en de stellingen aan de hand van het technisch dossier en de keuringsdocumenten periodiek inspecteert. Deze inspectie vindt minimaal één keer per jaar plaats.

Bij oplevering van een project wordt een BMWT-nulmeting uitgevoerd, hetgeen een extra zekerheid biedt bij ingebruikname van de nieuwe entresol- en/of etagevloer.